Titulli Publikuar më Veprime
NJOFTIM PËR NGRITJEN NE DETYRE SI KRYESEKRETARE NE GJYKATËN E SHK1. JURIDIKSIONIT TË PËRGJ. KUKËS 02.10.2023
VERIFIKIMI PARAPRAK PËR SEKRETARE GJYQËSORE GJYKATA E SHK 1 TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM VLORË 28.09.2023
SHPALLJE PËR NJE VEND VAKANT NË POZICIONIN "SHOFER" NË GJYKATËN E POSAÇME TË APELIT KKO 18.09.2023
SHPALLJE PËR VEND TË LIRË SI "SPECIALIST IT" NË GJYKATËN E SHK1. JURIDIKSIONI PËRGJITHSHËM, FIER 25.07.2023
NJOFTIM PËR LËVIZJEN PARALELE PËR "SPECIALIST IT DHE STATISTIKE" NË GJYKATËN ADM. SHK1, LUSHNJË 25.07.2023
SHPALLJE PËR VEND TË LIRË NË KATEGORINË DREJTUESE KRYESEKRETAR, GJYKATA ADM . E SHK.1 TIRANË 05.07.2023
SHPALLJE PËR VEND TË LIRË DREJTOR I BUXHETIT DHE MENAXHIMIT FINANCIAR, GJYKATA ADM . E SHK.1 TIRANË 05.07.2023
SHPALLJE PËR VEND TË LIRË NE POZICIONIN SPECIALIST I PROKURIMIT PUBLIK, GJYKATA ADM . E SHK.1 TIRANË 05.07.2023
SHPALLJE PËR VEND TË LIRË NE POZICIONIN SPECIALIST BUXHETI, GJYKATA ADM . E SHK.1 TIRANË 05.07.2023
SHPALLJE PËR VEND VAKANT "SPECIALIST NE SHERBIMET MBESHTETESE" NË GJYKATËN E POSACME TE APELIT KKO 13.06.2023