Titulli Publikuar më Veprime
Fletpalosje Zyrat e Sherbimit. Ndihma Juridike falas. Sherbimet qe Ofrohen Per Qytetaret 20.09.2023
Fletpalosje Zyrat e Sherbimit. Ndihma Juridike falas. Sherbimet qe Ofrohen Per Qytetaret
Fature per arketim Gjykata e Rrethit Gjyqesor Shkoder 14.02.2023
Fature per arketim Gjykata e Rrethit Gjyqesor Shkoder
Deklarate e KLGJ 16.11.2021 16.11.2021
Deklarate e KLGJ 16.11.2021
SHPALLJE PROCEDURE PER PRANIMIN NE SHERBIMIN CIVIL GJYQESOR 24.03.2021
SHPALLJE PROCEDURE PER PRANIMIN NE SHERBIMIN CIVIL GJYQESOR
Vendim per vende të lira në shërbimin civil Gjykates se Apelit Durres. 19.03.2021
Njoftim per shpallje konkurrimi per 2(dy) vende të lira në shërbimin civil gjyqësor nepermjet procedures se lëvizje paralele ne pozicionin sekretar gjyqesor prane Gjykates se Apelit Durres.
Njoftim per shpallje per 2(dy) vende të lira në shërbimin civil Gjykates se Apelit Durres. 19.03.2021
Njoftim per shpallje konkurrimi per 2(dy) vende të lira në shërbimin civil gjyqësor nepermjet procedures se lëvizje paralele ne pozicionin sekretar gjyqesor prane Gjykates se Apelit Durres.
Njoftim per shpallje konkurimi te levizjes paralele per 2 vende pune ne Gjykata e Apelit Durres 16.03.2021
Njoftim per shpallje konkurimi per 2(dy) vende të lira në shërbimin civil gjyqësor nepermjet procedures se lëvizje paralele ne pozicionin sekretar gjyqesor prane Gjykates se Apelit Durres.
Njoftim per vend vakant, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Diber per Kryesekretar/e 12.03.2021
Njoftim per vend vakant, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Diber per Kryesekretar/e
Njoftim për procedurën e levizjes paralele për ekonomiste në Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane 09.03.2021
Njoftim për procedurën e levizjes paralele për ekonomiste që ofrohet në Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane
Njoftim për Shpallje Konkurrimi për Lëvizje Paralele-Specialiste IT-së GJASHPD 04.03.2021
Njoftim për Shpallje Konkurrimi për Lëvizje Paralele-Specialiste IT-së pranë Gjykatës Administrative Shkalla e Parë Durrës.