Titulli Publikuar më Veprime
Fature per arketim Gjykata e Rrethit Gjyqesor Shkoder 14.02.2023
Fature per arketim Gjykata e Rrethit Gjyqesor Shkoder
Urdher i Brendeshem nr. 5 Mbi hedhjen e shortit Elektronik ne sistemin ICMIS 19.01.2023
Urdher i Brendeshem nr. 5 Mbi hedhjen e shortit Elektronik ne sistemin ICMIS
Tarifat Gjyqësore 09.02.2021
Tarifat Gjyqesore
VENDIM NR. 127 I KESHLLIT TE LARTE GJYQESOR 10.03.2020
Njoftim per Vend te Lire Pune "MIREMBAJTES" 01.07.2019
Broshure informuese per paraqitjen e kerkeses se kopjes AUDIO
Fletpalosje RDA
Formular Aplikimi per Marrje dokumentash nga Arkiva e Gjykates Shkoder
FORMULARI PËR TË DHËNAT E KONTAKTIT
Formulari per terheqje kopje CD audio