Të dhënat e kontaktit:

 

Email: gjykataberat@gmail.com

 

Tel/Fax: 032 234246

 

Adresa: Gjykata e Rrethit Gjyqesor Berat
             Rruga" Antipatrea"
             Lagjja "Iliria"
             Berat, Shqiperi

 

Koordinator i të Drejtës për Informim në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Berat :

Marsida KORONI

e-mail : marsida.koroni@gjykata.gov.al