Rregjistri i kerkesave dhe pergjigjeve 2022

 

NR. Rendor (1) Data e Kerkeses (2) Objekti i Kerkeses (3) Data e Pergjigjes (4) Pergjigje (5) Menyre e Perfundimit te Kerkeses (6)  Tarifa (7) 
1  07.01.2022   Kerkese per informacion I.M  20.01.2022  Po  E plote  Pa pages
 17.01.2022  Kerkese per informacion F.M  18.01.2022  Po  E plote  Pa pagese
 17.01.2022  Kerkese per informacion D.P  18.01.2022  Po  E plote  Pa pagese
 18.01.2022  Kerkese per informacion qendra per nisma ligjore qytetare (organizate)  27.01.2022  Po  E plote Pa pagese
 18.01.2022  Kerkese per informacion A.Q  18.01.2022  Po   E plote Pa pagese
 20.01.2022  Kerkese per informacion A.B  20.01.2022  Po  E plote Pa pagese
 20.01.2022  Kerkese per informacion SH.C  20.01.2022  Po   E plote Pa pagese
 27.01.2022  Kerkese per informacion A.Q  27.01.2022  Po  E plote Pa pagese
 27.01.2022  Kerkese per informacion I.Z  28.01.2022  Po  E plote Pa pagese
10   31.01.2022  Kerkese per informacion I.Z  01.02.2022  Po  E plote Pa pagese 
11  01.02.2022  Kerkese per informacion A.H  01.02.2022  Po  E plote Pa pagese 
12  04.02.2022  Kerkese per informacion L.K  04.02.2022  Po  E plote  Pa pagese 
13  07.02.2022  Kerkese per informacion S.J  07.02.2022  Po  E plote Pa pagese 
14  09.02.2022  Kerkese per informacion E.L (H)  09.02.2022  Po E plote  Pa pagese 
15  10.02.2022  Kerkese per informacion E.P  10.02.2022  Po  E plote  Pa pagese
16  17.02.2022  Kerkese per informacion Komiteti Shqipetar i Helsinkit  23.02.2022  Po  E plote  Pa pagese 
17  18.02.2022  Kerkese per informacion XH.D  18.02.2022  Po  E plote  Pa pagese 
18  18.02.2022  Kerkese per informacion R.M 18.02.2022   Po  E plote  Pa pagese 
19  18.02.2022  Kerkese per informacion A.D  18.02.2022  Po   E plote  Pa pagese 
20  21.02.2022  Kerkese per informacion E.M  22.02.2022  Po  E plote  Pa pagese
21  22.02.2022  Kerkese per informacion A.Q  22.02.2022  Po  E plote  Pa pagese
22  24.02.2022  Kerkese per dokumentacion L.A  04.03.2022  Po  E plote  Me pagese 
23  25.02.2022  Kerkese per informacion A.L  07.03.2022  Po  E plote  Pa pagese
24  02.03.2022 Kerkese per dokumentacion E.SH   03.03.2022  Po  E plote  Me pagese
25  02.03.2022 Kerkese per informacion A.GJ  15.03.2022  Po   E plote Pa pagese 
26  03.03.2022 Kerkese per informacion BIRN -ALBANIA   04.03.2022  Po   E plote Pa pagese
27  07.03.2022 Kerkese per informacion J.Q  07.03.2022  Po  E plote Pa pagese 
28  07.03.2022 Kerkese per informacion BIRN-ALBANIA  07.03.2022  Po  E plote Pa pagese
29  16.03.2022 Kerkese per informacion A.D  16.03.2022  Po  E plote  Pa pagese
30  19.04.2023  Kerkese per informacion"Qendra Shqiptare Media Look"  03.05.2023  po  e plote  pa pages
31  31.03.2022  Kerkese per informacion Levizja Mjaft  05.04.2022  po  e plote   pa pagese
32 05.04.2022 kerkese per dokumentscion A.K 05.04.2022 PO e plote  pa pagese
33  11.04.2022  KERKESE PER INFORMACIOM v.m  26.04.2022  po  e plote   pa pagese
 34  12.04.2022  kerkese per informacion Alpak Solutions SH.P.K  26.04.2022  po  e plote   pa pagese
 35  20.04.2022  kerkese per informacion me email D.C  20.04.2022  PO  e plote pa pagese 
 36  21.04.2022  kthim pergjigje A.T  29.04.2022  PO  e plote  pa pagese 
 37  08.05.2023  Kerkese sqaruese per kthimin e padise M.B  09.05.2023  Po  e plote  pa pagese
 38  09.05.2023  Kerkese sqaruese per kthim e padise M.B  09.05.2023  Po  e plote  pa pagese
 39  09.05.2023  Kerkese per informacion  O.D  09.05.2023  Po  e plote  pa pagese
 40 19.05.2023   Kerkese per vendim M.B  19.05.2023  Po  e plote  pa pagese
 41 31.05.2023   Kerkese per pergjigje M.B  31.05.2023  Po  e plote  pa pagese
 42  01.06.2023  Kerkse per informacion KRIK  02.06.2023  Po  e plote  pa pages
 43  16.06.2023  Kerkes per informacion  Studio Ligjore " B"  16.06.2023  Po  e plote  pa pagese
 44  12.06.2023  Kerkese per informacion A.M  19.06.2023  Po  e plote  pa pagese
 45  15.06.2023  Kerkese per informacion   M.B  21.06.2023  Po  e plote  pa pagese
 46  10.07.2023  Kerkes per informacion ABI  10.07.2023  Po  e plote  pa pagese
 47  10.07.2023  Kerkese per informacion E.GJ  10.07.2023  Po  e plote  pa pagese
             
             
             
             
             
             
             


 Rregjistri i kerkesave dhe pergjigjeve 2021

 1  Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve
2  Data e regjistrimit të kërkesës
3  Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
4  Data e kthimit të përgjigjes
5  Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
6  Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar
7  Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.

 

Kerkese per informacion A.V

 NR. Rendor (1)  Data e Kerkeses (2)  Objekti i Kerkeses (3)  Data e Pergjigjes (4)  Pergjigje (5) Menyre e Perfundimit te Kerkeses (6)  Tarifa (7) 
 1  06.07.2021  BIRN Albania- Kerkese per informacion  08.07.2021  Po E plote  Pa pages 
 2 12.07.2021 Kerkese per informacion J.M.  13.07.2021  Po E plote  Pa pages
 3 19.07.2021 Kerkese per informacion/Dokumentacion-Komiteti Shqiptar I Helsink  28.07.2021  Po E plote  Pa pages

 4

03.09.2021 Kerkese per informacion S.H. 17.09.2021 Po E plote Pa pages

5

09.09.2021 Kerkese per informacion E.Z. 14.09.2021  Po E plote Pa pages
6 13.09.2021 Kerkese per informacion R.Q. 15.09.2021  Po E plote Pa pages
7 15.09.2021 Kerkese per informacion R.Q. 17.09.2021  Po E plote Pa pages
8 20.09.2021 Kerkese per informacion D.Sh. 20.09.2021  Po E plote Pa pages
9 20.09.2021 Kerkese per informacion Avokati I Popullit  22.09.2021 Po E plote Pa pages
10 29.09.2021 Kerkese per informacion  H.F. 07.10.2021 Po E plote Pa pages
11 29.09.2021 Kerkese per informacion kopje aktesh E.G. 15.10.2021 Po E plote Pa pages
12 01.11.2021 Kerkese per informacion Birn-Albania 15.10.2021 Po E plote Pa pages
13 02.11.2021 Kerkese per informacion kopje  08.11.2021 Po E plote Pa pages
14 08.11.2021 Kerkese per informacion M.B. 10.11.2021 Po E plote Pa pages
15 09.11.2021 Kerkese per informacion A.N. 10.11.2021 Po E plote Pa pages
16 10.11.2021 Kerkese per informacion kopje CD A.N. 17.11.2021 Po E plote Me pages
17 10.11.2021 Kerkese per informacion A.M. 19.11.2021 Po E plote Pa pages
18 10.11.2021 Kerkese per informacion L.R. 12.11.2021 Po E plote Pa pages
19 11.11.2021 Kerkese per informacion Vendim E.A.. 17.11.2021 Po E kufizuar Pa pages
20  15.11.2021  Kerkese per informacion  F.C  19.11.2021  Po  E plote  Pa pagese
21  18.11.2021  Kerkese per informacion I.M  25.11.2021  Po  E plote  Pa pagese
22  23.11.2021  Kerkese per informacion K.GJ  25.11.2021  Po  E plote  Pa pagese
23  25.11.2021  Kerkese per informacion M.B dhe A.Q  25.11.2021  Po  E plote  Pa pagese
24  01.12.2021  Kerkese per informacion media  03.12.2021  Po  E plote  Pa pagese
25

 01.12.202

Kerkese per informacion A.V 03.12.2021 Po E plote P pagese
26  03.12.2021  Kerkese per informacion M.B  03.12.2021  Po  E plote  Pa pagese
27  03.12.2021  Kerkese per informacion KLGJ  17.12.2021  Po  E plote  Pa pagese
28  06.12.2021  Kerkese per informacion S.M  15.12.2021  Po  E plote  Pa pagese
29  06.12.2021  Kerkese per informacion A.M  16.12.2021  Po  E plote  Pa pagese
30  07.12.2021  Kerkese per informacion studio ligjore S.G  20.12.2021  Po  E plote  Pa pagese
31  09.12.2021  Kerkese per informacion Avokati i Popullit  22.12.2021  Po  E plote  Pa pagese
32  10.12.2021  Kerkese per informacion MCN TV  22.12.2021  Po   E plote  Pa pagese
33  22.12.2021  Kerkese per informacion media  24.12.2021  Po  E plote  Pa pagese

 

 

1  Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve
2  Data e regjistrimit të kërkesës
3  Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
4  Data e kthimit të përgjigjes
5  Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
6  Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar
7  Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Rregjistri i kerkesave dhe pergjigjeve 2020

Nr. Rendor (1) Data e rregjistrimit të kërkesës (2) Objekti (3) Data e kthimit të përgjigjes (4) Statusi i   kërkesës (5)

Tarifa (6)

 

 1  20.01.2020  Kerkese per informacion Autoritet Tuaj Publik    Perfunduar  Pa Pages
 2  12.11.2020

 Kerkes per informacion

"BIRN Albania "

 20.11.2020  Perfunduar  Pa Pages
           
           
           
           

Shënim:
Rregjistri përditësohet çdo tre muaj.
(1) Evidentohet kronologjia e kërkesave.
(2) Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.
(3) Identifikohet lloji i kërkesës.
(4) Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nepermjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.
(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)
(5) Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.

(6) Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.