Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje 1 vend vakant sekretar/e ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Berat 16.12.2022
Shpallje pozicioni Arkivist-Gjykata Durres 18.11.2022
Shpallje per Specialist IT- Gjykata e Rrethit Durres 15.09.2022
Shpallje për kategorin Specialist i Teknologjisë së Informacionit Gj.Rr.Gj.Pogradec. 15.09.2022
Shpallje 2 vende vakante, pozicioni sekretar gjyqesor-Gjykata Durres 09.09.2022
Shpallje vendi vakant ne pozicioni sekretar-Gjykata Durres 30.08.2022
Shpallje 1 vend vakant ftues/e ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Berat. 06.07.2022
Shpallje 1 vend vakant magazinier/e ne Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Berat. 06.07.2022
Shpallje në kategorinë ekzekutive -Arkivist -Gjykata Rrethit Sarandë 29.06.2022
Shpallje per Sekretare Gjyqesore -Gjykata e Rrethit Sarande 21.06.2022