Titulli Publikuar më Veprime
Vend Vakant Sekretare Gjyqesore, BERAT 04.03.2024
Shpallje Shef sektori. Gjykata Korce 29.02.2024
Vendim njoftim emerimi ,pozicioni magazinier,Gjykata BERAT 27.02.2024
Njoftim per verifikim paraprak Specialist Finance Buxhet Gjykata-Lushnje 23.02.2024
Njoftim per verifikim paraprak Sekretare Gjyqesore. Gjykata Lushnje 23.02.2024
Njoftim per verifikim paraprak Specialist IT dhe Statistike. Gjykata Lushnje 23.02.2024
Njoftim mbyllje procedure Sekretar. Gjykata -Berat 19.02.2024
Vendim njoftim fituesi dhe emerimi ,pozicioni ftues ,Gjykata -Berat 16.02.2024
Njoftim verifikimi Sekretar Gjyqesor ,Gykata-Berat 13.02.2024
Njoftim verifikim paraprak levizje paralele Specialist Finance Gjykata -Lushnje 12.02.2024