Titulli Publikuar më Veprime
STATISTIKA 3 MUJORI II(dyte) 2023 31.07.2023
STATISTIKA 3 MUJORI I(pare) 2023 31.07.2023
Lista me të dhënat e renditjes së kreditorëve -2023(E perditesar) 04.04.2023
Grafiku per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore per vitin 2023. 14.02.2023
Lista me te dhenat e kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore per vitin 2023(perditesuar) 23.01.2023
Lista me te dhenat e kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore per vitin 2022(perditesuar) 25.08.2022
Lista me te dhenat e kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore per vitin 2022 24.08.2022
Lista me të dhënat e renditjes së kreditorëve -2022 28.06.2022
Formular vetëdeklarimi për kategoritë e veçanta 17.05.2022
Formular për Vetëdeklarimin e të Ardhurave 17.05.2022