Regjistri i Kerkesave dhe Pergjigjeve per vitin 2023

Nr.Rendor Data e kerkeses Objekti i kerkeses Data e pergjigjes Pergjigje Menyra e perfundimit te kerkeses Tarifa
1 19.04.2023 kerkese per informacion  03.05.2023 Kthim pergjigj  "Qendra Shqiptare Media Look" e plote  pa pagese
2 08.05.2023 kerkese sqaruese per kthimin e padise  09.05.2023 Kthim pergjigje me imel ( Miranda Bakiasi ) e plote  pa pagese
3 09.05.2023 kerkese sqaruese per kthimin e padise  09.05.2023 Kthim pergjigje me imel ( Miranda Bakiasi ) e plote  pa pagese
4 09.05.2023 kerkese per informacion  09.05.2023 U kthy pergjigje me telefon nga krysekretrja ( Manglentina Kosova ) e plote  pa pagese
5 19.05.2023 kerkese per vndimin e dt 20 prill 19.05.2023 imeli I eshte prcjell gjyqtares dhe eshte bere me dije kancelari  e plote  pa pagese
6 31.05.2023 Kerkese per pergjigje 31.05.2023 Pergjigja eshte derguar me imel  Z.Miranda Bakiasi e plote  pa pagese
7 01.06.2023 kerkese per informacion  02.06.2023 Kthim pergjigje kerkeses KRIIK   ( me imel dhe post ) e plote  pa pagese
8 16.06.2023 Kerkes per informacion 16.06.2023 Kthim pergjigje  "Studio Ligjore Bazaj" me imel e plote  pa pagese
9 19.06.2023 Kerkes per informacion 19.06.2023 Kthim pergjigje  Arel Muka  me imel e plote pa pagese
10 15.06.2023 Kerkese Drejtuar GJ.Ardiola Cela 21.06.2023 Kthim pergjigje me imel ( Miranda Bakiasi ) e plote pa pagese
11 10.07.2023 kerkese per informacion  10.07.2023 Kthim pergjigje Olgerta Kasneci ABI Bank e plote pa pagese
12 10.07.2023 kerkese per informacion  10.07.2023 Kthim pergjigje me imel (Erald Gjevori) e plote pa pagese
13 10.07.2023 kerkese per informacion  13.07.2023 Kthim pergjigje        Geri Emiri        Media e plote pa pagese
14 12.07.2023 kerkese per informacion  12.07.2023 Kthim pergjigje Studio Ligjore" B" e plote pa pagese
15 12.07.2023 kerkese per informacion  D.Xh 12.07.2023 Kthim pergjigje D.Xh e plote  pa pagese
16 13.07.2023 kerkese per informacion  13.07.2023 Kthim pergjigje D.Sh e plote  pa pagese
17 13.07.2023 kerkese per informacion E.P 14.07.2023 Kthim pergjigje E.P e plote pa pagese
18 13.07.2023 kerkese per informacion E.P 14.07.2023 Kthim pergjigje E.P e plote pa pagese
19 13.07.2023 kerkese per informacion E.P 14.07.2023 Kthim pergjigje E.P e plote  pa pagese
20 13.07.2023 kerkese per informacion E.P 14.07.2023 Kthim pergjigje E.P e plote  pa pagese
21 13.07.2023 kerkese per informacion E.P 14.07.2023 Kthim pergjigje E.P e plote  pa pagese
22 18.07.2023 kerkes per fature A.B 20.07.2023 Kthim pergjigje A.B e plote  pa pagese
23 20.07.2023 Kerkese per te dhena  K.S 20.07.2023 Kthim pergjigje K.S e plote  pa pagese
24 07.09.2023 Kerkese per informacion R.H 08.09.2023 Kthim pergjigje  R.H e plote  pa pagese
25 19.09.2023 Kerkes per informacion E.G 19.09.2023 Kthim pergjigje E.G e plote  pa pagese
26 19.09.2023 Kerkes per informacion E.G 19.09.2023 Kthim pergjigje E.G e plote  pa pagese
27 21.09.2023 Kerkes per informacion  G 21.09.2023 Kthim pergjigje .G e plote  pa pagese
28 05.10.2023 Kerkes per informacion  A.C 05.10.2023 Kthim pergjigje .A.C e plote  pa pagese
29 04.10.2023 Kerkes per informacion  A.K 06.10.2023 Kthim pergjigje .A.K e plote  pa pagese
30 09.10.2023 Kerkes per informacion  E.G 09.10.2023 Kthim pergjigje .E.G e plote pa pagese
31 11.10.2023 Kerkes per informacion  A.C 16.10.2023 Kthim pergjigje .A.C e plote pa pagese
32 16.10.2023 Kerkes per informacion  A.S 16.10.2023 Kthim pergjigje .A.S e plote pa pagese
33 16.10.2023 Kerkes per informacion  P.C 16.10.2023 Kthim pergjigje .PC e plote pa pagese
34 19.10.2023 Kerkes per informacion  E.G 20.10.2023 Kthim pergjigje .E.G e plote pa pagese
35 27.10.2023 Kerkes per informacion  S.C 31.10.2023 Kthim pergjigje .S.C e plote pa pagese
36 31.10.2023 Kerkes per informacion  A.C 01.11.2023 Kthim pergjigje .A.C e plote pa pagese
37 13.11.2023 Kerkes per informacion  B.H 13.11.2023 Kthim pergjigje .B.H e plote pa pagese
38 16.11.2023 Kerkes per informacion  A.H 16.11.2023 Kthim pergjigje .A.H e plote pa pagese
39 20.11.2023 Kerkes per informacion  A.M 22.11.2023 Kthim pergjigje .Andi Malasi e plote pa pagese
40 21.11.2023 Kerkes per informacion  E.Sh 22.11.2023 Kthim pergjigje .E.Sh e plote pa pagese
41 30.11.2023 Informacion per date gjykimi Z.Av 30.11.2023 Kthim pergjigje Z.Av e plote pa pagese
42 30.11.2023 Kerkes per informacion  Xh.S 30.11.2023 Kthim pergjigje Xh.S e plote pa pagese
43 01.12.2023 Kerkese per informacion B.K 04.12.2021 Kthim pergjigje B.K e plote pa pagese
44 05.12.2023 Kerkese per informacion KLGJ 06.12.2021 Kthim pergjigje Raporti I Planit te Komunikimit e plote pa pagese
45 07.12.2023 kerkese per informacion INA Media 11.12.2023 kthim pergjigje INA Media e plote pa pagese

 

 Rregjistri i kerkesave dhe pergjigjeve 2022

 

NR. Rendor (1) Data e Kerkeses (2) Objekti i Kerkeses (3) Data e Pergjigjes (4) Pergjigje (5) Menyre e Perfundimit te Kerkeses (6)  Tarifa (7) 
1  07.01.2022   Kerkese per informacion I.M  20.01.2022  Po  E plote  Pa pages
 17.01.2022  Kerkese per informacion F.M  18.01.2022  Po  E plote  Pa pagese
 17.01.2022  Kerkese per informacion D.P  18.01.2022  Po  E plote  Pa pagese
 18.01.2022  Kerkese per informacion qendra per nisma ligjore qytetare (organizate)  27.01.2022  Po  E plote Pa pagese
 18.01.2022  Kerkese per informacion A.Q  18.01.2022  Po   E plote Pa pagese
 20.01.2022  Kerkese per informacion A.B  20.01.2022  Po  E plote Pa pagese
 20.01.2022  Kerkese per informacion SH.C  20.01.2022  Po   E plote Pa pagese
 27.01.2022  Kerkese per informacion A.Q  27.01.2022  Po  E plote Pa pagese
 27.01.2022  Kerkese per informacion I.Z  28.01.2022  Po  E plote Pa pagese
10   31.01.2022  Kerkese per informacion I.Z  01.02.2022  Po  E plote Pa pagese 
11  01.02.2022  Kerkese per informacion A.H  01.02.2022  Po  E plote Pa pagese 
12  04.02.2022  Kerkese per informacion L.K  04.02.2022  Po  E plote  Pa pagese 
13  07.02.2022  Kerkese per informacion S.J  07.02.2022  Po  E plote Pa pagese 
14  09.02.2022  Kerkese per informacion E.L (H)  09.02.2022  Po E plote  Pa pagese 
15  10.02.2022  Kerkese per informacion E.P  10.02.2022  Po  E plote  Pa pagese
16  17.02.2022  Kerkese per informacion Komiteti Shqipetar i Helsinkit  23.02.2022  Po  E plote  Pa pagese 
17  18.02.2022  Kerkese per informacion XH.D  18.02.2022  Po  E plote  Pa pagese 
18  18.02.2022  Kerkese per informacion R.M 18.02.2022   Po  E plote  Pa pagese 
19  18.02.2022  Kerkese per informacion A.D  18.02.2022  Po   E plote  Pa pagese 
20  21.02.2022  Kerkese per informacion E.M  22.02.2022  Po  E plote  Pa pagese
21  22.02.2022  Kerkese per informacion A.Q  22.02.2022  Po  E plote  Pa pagese
22  24.02.2022  Kerkese per dokumentacion L.A  04.03.2022  Po  E plote  Me pagese 
23  25.02.2022  Kerkese per informacion A.L  07.03.2022  Po  E plote  Pa pagese
24  02.03.2022 Kerkese per dokumentacion E.SH   03.03.2022  Po  E plote  Me pagese
25  02.03.2022 Kerkese per informacion A.GJ  15.03.2022  Po   E plote Pa pagese 
26  03.03.2022 Kerkese per informacion BIRN -ALBANIA   04.03.2022  Po   E plote Pa pagese
27  07.03.2022 Kerkese per informacion J.Q  07.03.2022  Po  E plote Pa pagese 
28  07.03.2022 Kerkese per informacion BIRN-ALBANIA  07.03.2022  Po  E plote Pa pagese
29  16.03.2022 Kerkese per informacion A.D  16.03.2022  Po  E plote  Pa pagese
30  19.04.2023  Kerkese per informacion"Qendra Shqiptare Media Look"  03.05.2023  po  e plote  pa pages
31  31.03.2022  Kerkese per informacion Levizja Mjaft  05.04.2022  po  e plote   pa pagese
32 05.04.2022 kerkese per dokumentscion A.K 05.04.2022 PO e plote  pa pagese
33  11.04.2022  KERKESE PER INFORMACIOM v.m  26.04.2022  po  e plote   pa pagese
 34  12.04.2022  kerkese per informacion Alpak Solutions SH.P.K  26.04.2022  po  e plote   pa pagese
 35  20.04.2022  kerkese per informacion me email D.C  20.04.2022  PO  e plote pa pagese 
 36  21.04.2022  kthim pergjigje A.T  29.04.2022  PO  e plote  pa pagese 
 37  08.05.2023  Kerkese sqaruese per kthimin e padise M.B  09.05.2023  Po  e plote  pa pagese
 38  09.05.2023  Kerkese sqaruese per kthim e padise M.B  09.05.2023  Po  e plote  pa pagese
 39  09.05.2023  Kerkese per informacion  O.D  09.05.2023  Po  e plote  pa pagese
 40 19.05.2023   Kerkese per vendim M.B  19.05.2023  Po  e plote  pa pagese
 41 31.05.2023   Kerkese per pergjigje M.B  31.05.2023  Po  e plote  pa pagese
 42  01.06.2023  Kerkse per informacion KRIK  02.06.2023  Po  e plote  pa pages
 43  16.06.2023  Kerkes per informacion  Studio Ligjore " B"  16.06.2023  Po  e plote  pa pagese
 44  12.06.2023  Kerkese per informacion A.M  19.06.2023  Po  e plote  pa pagese
 45  15.06.2023  Kerkese per informacion   M.B  21.06.2023  Po  e plote  pa pagese
 46  10.07.2023  Kerkes per informacion ABI  10.07.2023  Po  e plote  pa pagese
 47  10.07.2023  Kerkese per informacion E.GJ  10.07.2023  Po  e plote  pa pagese
 48 10.07.2023   Kerkese per informacion G.E  10.07.2023  Po  e plote  pa pagese
 49  12.07.2023 Kerkese per informacion S.B  12.07.2023  Po  e plote  pa pagese
 50  12.07.2023 Kekese per informacion D. Xh   12.07.2023  Po  e plote  pa pagese
51   13.07.2023  Kekese per informacion D.Sh  13.07.2023  Po  e plote  pa pagese
52   13.07.2023  Kerkese per informacion E.P  13.07.2023  Po e plote  pa pagese
53   13.07.2023  Kerkese per informacionE.P  13.07.2023  Po  e plote   pa pagese
54   13.07.2023  Kerkese per informacion M.K  13.07.2023  Po  e plote  pa pagese
55   13.07.2023  Kerkese per informacion M.Th  13.07.2023  Po  e plote  pa pagese
56   13.07.2023  Kerkese per informacion M.K  14.07.2023  Po  e plote  pa pagese
57   18.07.2023  Kerkese per informacion A.B  20.07.2023  Po  e plote  pa pagese
58   20.07.2023  Kerkese per informacion K. S  20.07.2023  Po  e plote  pa pagese
59   07.09.2023  Kerkese per informacion R.H  08.09.2023  Po  e plote  pa pagese
60   19.09.2023  Kerkese per informacion E.G  19.09.2023  Po  e plote  pa pagese
61   19.09.2023  Kerkese per informacion K.H  19.09.2023  Po  e plote  pa pagese
62   21.09.2023  Kerkese per informacion A.G   22.09.2023  Po  e plote  pa pagese
63   04.10.2023  Kerkese per informacion A.C  05.10.2023  Po  e plote  pa pagese
64   04.10.2023  Kerkese per informacion A.K  06.10.2023  Po  e plote  pa pagese
65   09.10.2023  Kerkese per informacion E.G  09.10.2023  Po  e plote  pa pagese
66   11.10.2023  Kerkese per informacion A.C  16.10.2023  Po  e plote  pa pagese
67   16.10.2023  Kerkese per informacion A.S  16.10.2023  Po  e plote  pa pagese
68   16.10.2023  Kerkese per informacion  P.C  16.10.2023  Po  e plote  pa pagese
69   19.10.2023  Kerkese per informacion E.G  20.10.2023  Po  e plote  pa pagese
70   27.10.2023  Kerkese per informacion C.S  27.10.2023  Po  e plote  pa pagese

 

 Rregjistri i kerkesave dhe pergjigjeve 2021
 1  Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve
2  Data e regjistrimit të kërkesës
3  Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
4  Data e kthimit të përgjigjes
5  Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
6  Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar
7  Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.

 

Kerkese per informacion A.V

 NR. Rendor (1)  Data e Kerkeses (2)  Objekti i Kerkeses (3)  Data e Pergjigjes (4)  Pergjigje (5) Menyre e Perfundimit te Kerkeses (6)  Tarifa (7) 
 1  06.07.2021  BIRN Albania- Kerkese per informacion  08.07.2021  Po E plote  Pa pages 
 2 12.07.2021 Kerkese per informacion J.M.  13.07.2021  Po E plote  Pa pages
 3 19.07.2021 Kerkese per informacion/Dokumentacion-Komiteti Shqiptar I Helsink  28.07.2021  Po E plote  Pa pages

 4

03.09.2021 Kerkese per informacion S.H. 17.09.2021 Po E plote Pa pages

5

09.09.2021 Kerkese per informacion E.Z. 14.09.2021  Po E plote Pa pages
6 13.09.2021 Kerkese per informacion R.Q. 15.09.2021  Po E plote Pa pages
7 15.09.2021 Kerkese per informacion R.Q. 17.09.2021  Po E plote Pa pages
8 20.09.2021 Kerkese per informacion D.Sh. 20.09.2021  Po E plote Pa pages
9 20.09.2021 Kerkese per informacion Avokati I Popullit  22.09.2021 Po E plote Pa pages
10 29.09.2021 Kerkese per informacion  H.F. 07.10.2021 Po E plote Pa pages
11 29.09.2021 Kerkese per informacion kopje aktesh E.G. 15.10.2021 Po E plote Pa pages
12 01.11.2021 Kerkese per informacion Birn-Albania 15.10.2021 Po E plote Pa pages
13 02.11.2021 Kerkese per informacion kopje  08.11.2021 Po E plote Pa pages
14 08.11.2021 Kerkese per informacion M.B. 10.11.2021 Po E plote Pa pages
15 09.11.2021 Kerkese per informacion A.N. 10.11.2021 Po E plote Pa pages
16 10.11.2021 Kerkese per informacion kopje CD A.N. 17.11.2021 Po E plote Me pages
17 10.11.2021 Kerkese per informacion A.M. 19.11.2021 Po E plote Pa pages
18 10.11.2021 Kerkese per informacion L.R. 12.11.2021 Po E plote Pa pages
19 11.11.2021 Kerkese per informacion Vendim E.A.. 17.11.2021 Po E kufizuar Pa pages
20  15.11.2021  Kerkese per informacion  F.C  19.11.2021  Po  E plote  Pa pagese
21  18.11.2021  Kerkese per informacion I.M  25.11.2021  Po  E plote  Pa pagese
22  23.11.2021  Kerkese per informacion K.GJ  25.11.2021  Po  E plote  Pa pagese
23  25.11.2021  Kerkese per informacion M.B dhe A.Q  25.11.2021  Po  E plote  Pa pagese
24  01.12.2021  Kerkese per informacion media  03.12.2021  Po  E plote  Pa pagese
25

 01.12.202

Kerkese per informacion A.V 03.12.2021 Po E plote P pagese
26  03.12.2021  Kerkese per informacion M.B  03.12.2021  Po  E plote  Pa pagese
27  03.12.2021  Kerkese per informacion KLGJ  17.12.2021  Po  E plote  Pa pagese
28  06.12.2021  Kerkese per informacion S.M  15.12.2021  Po  E plote  Pa pagese
29  06.12.2021  Kerkese per informacion A.M  16.12.2021  Po  E plote  Pa pagese
30  07.12.2021  Kerkese per informacion studio ligjore S.G  20.12.2021  Po  E plote  Pa pagese
31  09.12.2021  Kerkese per informacion Avokati i Popullit  22.12.2021  Po  E plote  Pa pagese
32  10.12.2021  Kerkese per informacion MCN TV  22.12.2021  Po   E plote  Pa pagese
33  22.12.2021  Kerkese per informacion media  24.12.2021  Po  E plote  Pa pagese

 

 

1  Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjeve
2  Data e regjistrimit të kërkesës
3  Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
4  Data e kthimit të përgjigjes
5  Përmbajtja e përgjigjes duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
6  Përgjigja jepet E plotë/ E kufizuar/ E refuzuar/E deleguar
7  Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti publik.

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Rregjistri i kerkesave dhe pergjigjeve 2020

Nr. Rendor (1) Data e rregjistrimit të kërkesës (2) Objekti (3) Data e kthimit të përgjigjes (4) Statusi i   kërkesës (5)

Tarifa (6)

 

 1  20.01.2020  Kerkese per informacion Autoritet Tuaj Publik    Perfunduar  Pa Pages
 2  12.11.2020

 Kerkes per informacion

"BIRN Albania "

 20.11.2020  Perfunduar  Pa Pages
           
           
           
           

Shënim:
Rregjistri përditësohet çdo tre muaj.
(1) Evidentohet kronologjia e kërkesave.
(2) Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.
(3) Identifikohet lloji i kërkesës.
(4) Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nepermjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.
(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)
(5) Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.

(6) Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.