Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje Vend Vakant Sekretare Gjyqsore GJKKO 24.11.2023
Shpallje Vend Vakant Speclist Statistikash GJKKO 24.11.2023
Shpallje Vend Vakant Specialist Prokurimesh GJKKO 24.11.2023
Njoftim per perfundimin e proc. levizjes paralele Arkiviste Gj.Vlore 20.11.2023
Vend Vakant Sekretare Gjyqesore, BERAT 14.11.2023
Njoftim paraprak te kandidateve per proceduren e konkurimit Levizje paralele 14.11.2023
Njoftim 13.11.2023
Njoftim 13.11.2023
Njoftim 13.11.2023
Njoftim 13.11.2023