Emri Data e fillimit të punës
Ardit Kuka 19.07.2019
Ardit Kuka 29.10.2019
Ilir Perdeda 27.10.2014
Ilir Perdeda 26.05.2022
Alda Sadiku 22.06.2021
Xhevdet Lika 03.02.2020
Xhevdet Lika 27.02.2020
Murat Lleshi 17.10.2007
Murat Lleshi 21.12.2011
Artan Çupi 28.03.2013