Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër,

Tel :     0035521822507

email: kontakt.gjykatarrethitdiber@gjykata.gov.al

Adresa: Rruga Tercilio Kardinali, Peshkopi, Shqipëri

       

 

 

Zyra e Shërbimit, ish Gjykata e Rrethit Gjyqësor Mat

 Tel :     00355674514444

email:  dritan.barhani@gjykata.gov.al

 Adresa: Rruga Kont Urani, Burrel, Shqipëri

 

 

Koordinatori për të drejtën e informimit për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Dibër

     Elsi ÇAUSHI

 Email: elsi.caushi@gjykata.gov.al

 Web:    https://gjykata.gov.al/rrethi-dibër/gjykata-e-rrethit-dibër/

 Adresa: Rruga Tercilio Kardinali, Peshkopi, Shqipëri