Titulli Publikuar më Veprime
Vendim për caktimin në funksionin e Kancelarit Z. L.Tusha 12.06.2023
Vendim për caktimin në funksionin e Kancelarit Z. L.Tusha
Lista me te dhenat e kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore per vitin 2023 20.04.2023
Lista me te dhenat e kreditoreve per ekzekutimin e vendimeve gjyqesore per vitin 2023 (e perditesuar)