Titulli Publikuar më Veprime
Shpallje për një pozicion vakant "Specialist i Statistikave Gjyqësore" 28.09.2023
Shpallje per një pozicion vakant "Specialist Finance" 28.09.2023
Shpallje per dy pozicione vakante per "Sekretar Gjyqësor" 28.09.2023
Shpallje për një pozicion vakant "Specialist i Prokurimit Publik". 28.09.2023