Titulli Publikuar më Veprime
Çështje penale në Gjykatën e Apelit për muajin korrik 2024 nga gjyqtare relatore Brikena Ukperaj 18.06.2024
Lista e çështjeve penale për gjykim në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm për muajin Korrik 2024 nga gjyqtare relatore Brikena Ukperaj
Shpallje për shitjen e sendit të paluajtshëm në ankand 10.06.2024
Cështje Penale që shqyrtohen në Gjykatën e Apelit nga Gjyqtare Edlira Petri 10.06.2024
Lista me çështje Penale që shqyrtohen në Gjykatën e Apelit të Juridiksinit të Përgjithshëm nga Gjyqtare Relatore Edlira Petri
Çështje Penale që Shqyrtohen në Gjykatën e Apelit Gjyqtare Marsela Pepi 04.06.2024
Lista e çështjeve Penale që Shqyrtohen në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm me Gjyqtare Relatore Marsela Pepi
Çështje penale që shqyrtohen mbi pranueshmërinë e ankimit në Gjykatën e Apelit Gjyqtare Marsela Pepi 04.06.2024
Lista me çështje penale që shqyrtohen mbi pranueshmërinë e ankimit në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm me Gjyqtare Marsela Pepi
Lajmërim për ezekutim vullnetar për palën debitore Ferit Ahmetsulaj 30.05.2024
çështje civile të planifikuara në Gjykatën e Apelit, Gjyqtar A.Duka 30.05.2024
Lista e çështjeve civile të planifikuara në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm , Gjyqtar A.Duka
Lista e çështjeve penal në Gjykatën e Apelit për muajin Qershor 2024 Gjyqtare Mirand Andoni 30.05.2024
Lista e çështjeve penal në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm për muajin Qershor 2024 në dhomë Këshillimi, Gjyqtare Mirand Andoni
Lista e gjyqeve në gjykatën e Apelit për muajin Qershor 2024 me gjyqtare relaore Elona Toro 21.05.2024
Lista e gjyqeve që do të gjykohen në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm për muajin Qershor 2024 me gjyqtare relaore Elona Toro
Lista me çështje penale shtesë të planifikuara për muajin Maj 2024 gjyqtare Brikena Ukperaj 03.05.2024
Lista me çështje penale shtesë të planifikuara për muajin Maj 2024 në Gjykatën e Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm nga gjyqtare relatore Brikena Ukperaj