Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim me Shpallje Carole Ann 18.06.2024
Shpallje Vendimi Preng Kola 18.06.2024
Njoftim me shpallje Urim Isaku 07.06.2024
Njoftim me shpallje Erjon Lata. 07.06.2024
Njoftim me shpallje Gentjan Zenelhasani (Doci) 07.06.2024
Njoftim me shpallje Hasan Shehi 07.06.2024
Njoftim me shpallje për viktimën Munir Dobici 27.05.2024
Çështje civile që gjykohen ne dhomë këshillimi Gjykata Apelit për muajin Qershor 2024 23.05.2024
Lista e çështjeve civile që gjykohen ne dhomë këshillimi në Gjykata Apelit të Juridiksionit të Përgjithshëm për muajin Qershor 2024 me gjyqtare relatore Irida Kacerja
Shpallje Vendimi Ylli Ballabani. 23.05.2024
Shpallje Vendimi Fatos Lita. 23.05.2024