Titulli Publikuar më Veprime
Formular Aplikimi per Marrje dokumentash nga Arkiva e Gjykates
Formular Aplikimi per Marrje dokumentash nga Arkiva e Gjykates
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës Organika dhe struktura e pagave
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës Organika dhe Struktura e pagave
Kerkes per Informacion Publik
Kerkes per Informacion Publik
Kopje e buxhetit dhe planit të shpenzimeve për vitin 2015-2016
Kopje e buxhetit dhe planit të shpenzimeve për vitin 2015-2016
Ligji për të drejtën e informimit
Ligji për të drejtën e informimit
Lista e kontratave të lidhura, shumat e kontraktuara, palët kontraktuese
Lista e kontratave të lidhura, shumat e kontraktuara, palët kontraktuese
Pani strategjike i punës për vitin 2015-2016
Pani strategjike i punës për vitin 2015-2016
PROGRAMI I TRANSPARENCËS PËR (Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës)
PROGRAMI I TRANSPARENCËS PËR (Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Durrës)
Raporte Auditimi të KLSH dhe ZABGJ
Raporte Auditimi të KLSH dhe ZABGJ
Raporti i monitorimeve viti 2017
Raporti i monitorimeve viti 2017