Titulli Publikuar më Veprime
Regullore e Administrates Gjyqesore
Rregullore e Administrates se Gjykates se Rrethit Gjyqesor Durres