Titulli Publikuar më Veprime
Njoftim me shpallje për Z. Armand Lika 15.09.2023
Njoftim me shpallje për Z. Armand Lika
Njoftim me shpallje për Znj. Bukurie Lika 15.09.2023
Njoftim me shpallje për Znj. Bukurie Lika
Njoftim me shpallje për Znj. Selvije Dervishi (Gashi) 15.09.2023
Njoftim me shpallje për Znj. Selvije Dervishi (Gashi)
Njoftim me shpallje për Znj. Nuri Kadri (Gashi) 15.09.2023
Njoftim me shpallje për Znj. Nuri Kadri (Gashi)
Njoftim me shpallje për Znj. Eftali Gjurgji 15.09.2023
Njoftim me shpallje për Znj. Eftali Gjurgji
Njoftim me shpallje për Znj. Edlira Osmani 15.09.2023
Njoftim me shpallje për Znj. Edlira Osmani
Njoftim me shpallje për Znj. Belkiza Bajram (Gashi) 15.09.2023
Njoftim me shpallje për Znj. Belkiza Bajram (Gashi)
Njoftim me shpallje për Znj. Arjeta Gashi 15.09.2023
Njoftim me shpallje për Znj. Arjeta Gashi
Njoftim me shpallje për Z. Shefqet Dervishi 15.09.2023
Njoftim me shpallje për Z. Shefqet Dervishi
Njoftim me shpallje për Z. Kujtim Keta 15.09.2023
Njoftim me shpallje për Z. Kujtim Keta