Titulli Publikuar më Veprime
NJOFTIM PЁR SHTYP PЁR SHPALLJEN E VENDIMIT ME TЁ PANDEHUR R. M. 26.07.2023
NJOFTIM PЁR SHTYP PЁR MASAT E SIGURIMIT PЁR PERSONAT NЁN HETIM M. Z., F. A ., S. T.. 25.05.2023
NJOFTIM PЁR SHTYP PЁR SHPALLJEN E VENDIMIT ME TЁ PANDEHUR K. B. 27.04.2023
NJOFTIM PЁR SHTYP PЁR SHPALLJEN E VENDIMIT ME TЁ PANDEHUR K. B.
REGJISTRI KЁRKESAVE 19 DHJETOR 2022 - 31 MARS 2023 14.04.2023
REGJISTRI KЁRKESAVE 19 DHJETOR 2022 - 31 MARS 2023
STATISTIKAT PЁR LIGJ NR.9669, NENI 10 DHE 13 "URDHЁRA MBROJTJE `` VITI 2022 06.03.2023
STATISTIKAT PЁR LIGJ NR.9669, NENI 10 DHE 13 "URDHЁRA MBROJTJE `` VITI 2022
STATISTIKAT NENI 130/ a "DHUNA NЁ FAMILJE`` VITI 2022 06.03.2023
STATISTIKAT NENI 130/ a "DHUNA NЁ FAMILJE`` VITI 2022
SHPALLJE PER TE PADITUREN ARLINDA TOPI 12.10.2022
SHPALLJE PER TE PADITUREN ARLINDA TOPI
SHPALLJE PER TE PADITURIN SHKELQIM GJIKA. 11.10.2022
SHPALLJE PER TE PADITURIN SHKELQIM GJIKA.
SHPALLJE PER TE PADITURIN MONDI MEHMETI. 11.10.2022
SHPALLJE PER TE PADITURIN MONDI MEHMETI.
SHPALLJE PER TE PADITURIN MARIGLEN KORRA 11.10.2022
SHPALLJE PER TE PADITURIN MARIGLEN KORRA