Titulli Publikuar më Veprime
FLETËPALOSJE PЁR TARIFAT NË LEKË PËR VEPRIME E SHËRBIME QË KRYHEN NGA ADMINISTRATA GJYQËSORE 24.01.2023
FLETËPALOSJE PЁR TARIFAT NË LEKË PËR VEPRIME E SHËRBIME QË KRYHEN NGA ADMINISTRATA GJYQËSORE
FLETЁPALOSJE INFORMUESE SI TI DREJTOHEMI GJYKATЁS ME NJЁ KЁRKESЁ PADI 24.01.2023
FLETЁPALOSJE INFORMUESE SI TI DREJTOHEMI GJYKATЁS ME NJЁ KЁRKESЁ PADI
FLETËPALOSJE PËR ZYRAT E SHËRBIMIT PËR GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM. 13.01.2023
FLETËPALOSJE PËR ZYRAT E SHËRBIMIT PËR GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM.
FLETËPALOSJE PËR GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM 13.01.2023
FLETËPALOSJE PËR GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
MATERIALI PËR ZYRAT E SHËRBIMIT PËR GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM 13.01.2023
MATERIALI PËR ZYRAT E SHËRBIMIT PËR GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
MATERIALI PËR GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM 13.01.2023
MATERIALI PËR GJYKATËN E APELIT TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM
NJOFTIM PËR PËRCAKTIMIN E ORAREVE TË SHËRBIMEVE NDAJ PUBLIKUT 13.01.2023
NJOFTIM PËR PËRCAKTIMIN E ORAREVE TË SHËRBIMEVE NDAJ PUBLIKUT
NJOFTIM 22.12.2022
NJOFTIM
Njoftim mbi rezultatet e testimit për pozicionin Kryetar Dege Buxheti 19.12.2022
Njoftim mbi rezultatet e testimit me shkrim për pozicionin Kryetar Dege Buxheti
Njoftim mbi nëpunësin fitues “Sekretar gjyqësor” 19.12.2022
Njoftim mbi nëpunësin fitues të testimit me shkrim në procedurën e rekrutimit, për kategorinë ekzekutive “Sekretar gjyqësor”