Titulli Publikuar më Veprime
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 1375 PROT 21.09.2023
SHPALLJE ANKANDI PЁR SENDIN NЁ PRONЁSI TЁ UARD ETMOND KALOTI 25.08.1980
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 1386 PROT 21.09.2023
SHPALLJE ANKANDI PЁR SENDIN NЁ PRONЁSI TЁ SHTETASIT SHEFQET REFIK BAKU DTL 30.09.1958
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 1387 PROT 21.09.2023
SHPALLJE PЁR SENDIN NЁ PRONЁSI TЁ SHTETASIT FINI VENEMIN MUFALI 02.03.1943
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 1388 PROT 21.09.2023
SHPALLJE ANKANDI PЁR SENDIN NЁ PRONЁSI TЁ SHTETASIT ILMI RIZA XHYRA DTL 02.07.1945
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 1389 PROT 21.09.2023
SHPALLJE ANKANDI PЁR SENDIN NЁ PRONЁSI TЁ SHTETASIT SHPETIM HAXHI PUPULEKU DTL 25.07.1954
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 1390 PROT 21.09.2023
SHPALLJE ANKANDI PЁR SENDIN NЁ PRONЁSI TЁ SHTETASIT SAMI SULEJMAN SHTYLLA DTL 22.08.1954
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 1391 PROT 21.09.2023
SHPALLJE ANKANDI PЁR SENDIN NЁ PRONЁSI TЁ SHTETASIT SHKELQIM QANI NUREDINI 17.07.1969
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 1392 PROT 21.09.2023
SHPALLJE ANKANDI PЁR SENDIN NЁ PRONЁSI TЁ SHTETASES LIRI FADIL TOSKA DTL 09.02.1970
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 1393 PROT 21.09.2023
SHPALLJE ANKANDI PЁR SENDIN NЁ PRONЁSI TЁ SHTETASIT GEZIM AXHEM HYMETI DTL 22/08/1958
LAJMЁRIM PЁRMES AFISHIMIT ZYRA PЁRMBARIMIT ``TDR GROUP`` PЁRMBARUES RIGELS BEJKO NR 1394 PROT 21.09.2023
SHPALLJE ANKANDI PЁR SENDIN NЁ PRONЁSI TЁ SHTETASES SHPRESA MUSA DOSKU