Titulli Publikuar më Veprime
LISTA E GJYKIMEVE PЁR MASA SIGURIMI APEL MUAJI SHTATOR RELATOR E. TORO ETJ NR. 1445 PROT. 26.09.2023
LISTA E GJYKIMEVE PЁR MASA SIGURIMI APEL MUAJI SHTATOR RELATOR E. TORO; I. BEZATI; A. AHMETI NR. 1445 PROT.
LISTA E GJYKIMEVE PЁR MASA SIGURIMI APEL MUAJI SHTATOR RELATOR F. VJERDHA ETJ NR. 1446 PROT. 26.09.2023
LISTA E GJYKIMEVE PЁR MASA SIGURIMI APEL MUAJI SHTATOR RELATOR F.V JERDHA I. IBRAHIMI; G. DOKOLLARI NR. 1446 PROT.
LISTA E GJYKIMEVE PЁR MASA SIGURIMI APEL MUAJI SHTATOR RELATOR D. HASANI NR. 1447 PROT. 26.09.2023
LISTA E GJYKIMEVE PЁR MASA SIGURIMI APEL MUAJI SHTATOR RELATOR D. HASANI NR. 1447 PROT.
LISTA E GJYKIMEVE PЁR ÇESHTJE PENALE APEL MUAJI TETOR RELATOR E.PETRI NR. 1424 PROT. 25.09.2023
LISTA E GJYKIMEVE PЁR ÇESHTJE PENALE APEL MUAJI TETOR RELATOR E.PETRI NR. 1424 PROT.
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 25-29 SHTATOR 2023 PЁR GJYQTAR ELIS DINE 22.09.2023
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 25-29 SHTATOR 2023 PЁR GJYQTAR ELIS DINE
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 25-29 SHTATOR 2023 PЁR GJYQTARE IDUSH MALIQI 22.09.2023
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 25-29 SHTATOR 2023 PЁR GJYQTARE IDUSH MALIQI
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 25-29 SHTATOR 2023 PЁR GJYQTARE MATILDA FETAU 22.09.2023
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 25-29 SHTATOR 2023 PЁR GJYQTARE MATILDA FETAU
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 25-29 SHTATOR 2023 PЁR GJYQTARE MEGI STRAKOSHA 22.09.2023
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 25-29 SHTATOR 2023 PЁR GJYQTARE MEGI STRAKOSHA
LISTA E GJYKIMEVE PЁR ÇЁSHTJE PENALE APELI MUAJI TETOR RELATOR E.PETRI I NR. 1369 PROT. 19.09.2023
LISTA E GJYKIMEVE PЁR ÇЁSHTJE PENALE APELI MUAJI TETOR RELATOR E.PETRI I NR. 1369 PROT.. GJYKATA APELIT JURIDIKSIONI PЁRGJITHSHЁM
LISTA E GJYKIMEVE PЁR ÇESHTJE CIVILE APEL MUAJI TETOR RELATOR O. NAQELLARI NR. 1370 PROT. 19.09.2023
LISTA E GJYKIMEVE PЁR ÇESHTJE CIVILE MUAJI TETOR RELATOR O. NAQELLARI NR. 1370 PROT. GJYKATA APELIT JURIDIKSIONI PЁRGJITHSHЁM.