Titulli Publikuar më Veprime
NR. 1 I REVISTËS SË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASAN 31.08.2023
Përshëndetje! Në albumin e revistës Nr.1 të Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan, janë përmbledhur zhvillimet më të rëndësishme të periudhës Janar- Korrik 2023, në Gjykatën e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan. Faleminderit
NJOFTIM PЁR SHTYP PЁR SHPALLJEN E VENDIMIT ME TЁ PANDEHUR RAMIZ MICI. 26.07.2023
NJOFTIM PЁR SHTYP PЁR SHPALLJEN E VENDIMIT ME TЁ PANDEHUR RAMIZ MICI.