Titulli Publikuar më Veprime
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE 02.12.2022
REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
REGJISTRI I KËRKESAVE PËR PERIUDHËN 19 DHJETOR 2022 - 31 MARS 2023 . 20.04.2023
REGJISTRI I KËRKESAVE PËR PERIUDHËN 19 DHJETOR 2022 - 31 MARS 2023 .
REGJISTRI I KËRKESAVE PËR PERIUDHËN 01 PRILL 2023- 30 QERSHOR 2023. 11.07.2023
REGJISTRI I KËRKESAVE PËR PERIUDHËN 01 PRILL 2023- 30 QERSHOR 2023.