Titulli Publikuar më Veprime
SHPALLJE PЁR PALЁN E PADITUR ``OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE `` TIRANË 29.03.2023
SHPALLJE PЁR PALЁN E PADITUR ``OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE `` TIRANË
SHPALLJE PЁR PALЁN E PADITUR ``SHOQЁRIA E PARЁ FINANCIARE E ZHVILLIMIT `` (AGRO CREDIT) 29.03.2023
SHPALLJE PЁR PALЁN E PADITUR ``SHOQЁRIA E PARЁ FINANCIARE E ZHVILLIMIT `` (AGRO CREDIT)
SHPALLJE PЁR TЁ PADITURËN IRINI APOSTOL DHAMO 28.03.2023
SHPALLJE PЁR TЁ PADITURËN IRINI APOSTOL DHAMO
MASA SIGURIMI ÇЁSHTJE PENALE MARS 2023 G.SHALA 28.03.2023
MASA SIGURIMI ÇЁSHTJE PENALE MARS 2023 G.SHALA
SHPALLJE PЁR TЁ PADITURIN EMANUEL BALLA 27.03.2023
SHPALLJE PЁR TЁ PADITURIN EMANUEL BALLA
SHPALLJE PЁR TЁ PADITURIN ALDO KALLO 27.03.2023
SHPALLJE PЁR TЁ PADITURIN ALDO KALLO
SHPALLJE PЁR TЁ PANDEHURIN KLEVIS BASTRIU 27.03.2023
SHPALLJE PЁR TЁ PANDEHURIN KLEVIS BASTRIU
SHPALLJE PЁR TЁ PADITURIN RAMADAN DERVISHAJ 27.03.2023
SHPALLJE PЁR TЁ PADITURIN RAMADAN DERVISHAJ
SHPALLJE PЁR TЁ PANDEHURIN ENDRIT SADE 27.03.2023
SHPALLJE PЁR TЁ PANDEHURIN ENDRIT SADE
SHPALLJE PЁR TЁ PADITURËN KALIJE FERRA 24.03.2023
SHPALLJE PЁR TЁ PADITURËN KALIJE FERRA