Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
52000... 2302 Kërkesa Penale Suela Lika ***** 19.06.2024
60612... 431 Masa Sigurimi Ardit Kuka ***** 19.06.2024
60612... 432 Masa Sigurimi Ardit Kuka ***** 19.06.2024
61900... 433 Masa Sigurimi Ardit Kuka ***** 19.06.2024
52000... 2303 Kërkesa Penale Matilda Fetau ***** 19.06.2024
52000... 2304 Kërkesa Penale Thomaidha Roca ***** 19.06.2024
52000... 2305 Kërkesa Penale Artur Prenga ***** 19.06.2024
52000... 2306 Kërkesa Penale Yrfet Shkreli ***** 19.06.2024
81000... 903 Kërkesa Penale Yrfet Shkreli ***** 18.06.2024
81000... 904 Kërkesa Penale Thomaidha Roca ***** 18.06.2024