Titulli Publikuar më Veprime
ÇЁSHTJE TЁ GJYKATЁS SЁ APELIT J.P. MUAJI QERSHOR 2024 NR 1226 PROT 18.06.2024
ÇЁSHTJE TЁ GJYKATЁS SЁ APELIT J.P. MUAJI QERSHOR 2024 NR 1226 PROT
ÇЁSHTJE TЁ GJYKATЁS SЁ APELIT J.P. MUAJI QERSHOR 2024 NR 1224 PROT 18.06.2024
ÇЁSHTJE TЁ GJYKATЁS SЁ APELIT J.P. MUAJI QERSHOR 2024 NR 1224 PROT
ÇЁSHTJE TЁ GJYKATЁS SЁ APELIT J.P. MUAJI QERSHOR 2024 NR 1223 PROT 18.06.2024
ÇЁSHTJE TЁ GJYKATЁS SЁ APELIT J.P. MUAJI QERSHOR 2024 NR 1223 PROT
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 17-21 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTARE THOMAIDHA ROÇA 18.06.2024
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 17-21 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTARE THOMAIDHA ROÇA
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 17-21 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTARE YRFET SHKRELI 15.06.2024
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 17-21 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTARE YRFET SHKRELI
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 17-21 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTARE MATILDA FETAU 14.06.2024
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 17-21 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTARE MATILDA FETAU
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 17-21 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTARE AURORA ALIMADHI 14.06.2024
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 17-21 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTARE AURORA ALIMADHI
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 17-21 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTAR GJERGJI BAÇI 14.06.2024
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 17-21 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTAR GJERGJI BAÇI
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 17-21 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTAR ELIS DINE 14.06.2024
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 17-21 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTAR ELIS DINE
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 17-21 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTARE INA YZELLARI 14.06.2024
LISTA E GJYKIMEVE PЁR PERIUDHЁN 17-21 QERSHOR 2024 PЁR GJYQTARE INA YZELLARI