Titulli Publikuar më Veprime
STATISTIKA PЁR TЁ DЁNUAR TЁ MITUR VITET 2022-2023 04.06.2024
STATISTIKA PЁR TЁ DЁNUAR TЁ MITUR VITET 2022-2023
ESE NGA SHKOLLAT E MESME "INKLUZIONI DHE TЁ DREJTAT E FЁMIJЁVE ME AFTЁSI TЁ KUFIZUAR”. GRUPI (II) 17.05.2024
Institucionet arsimore pjesёmarrёse: Shkolla e Mesme Jopublike “Liria” Gjimnazi "Dhaskal Todri", Gjimanzit "Kostandin Kristofoidhi". Falenderojmё tё gjithё nxёnёsit pjesёmarrёs tё grupit tё parё dhe kёtij grupi tё dytё ku gjenden bashkёlidhur ese tё gjimnazeve: “Dhaskal Todri” dhe "Kostandin Kristoforidhi”. Drejtuesen znj. Merita Balliçi dhe mёsuesen Ersida Buzo.
ESE NGA SHKOLLAT E MESME "INKLUZIONI DHE TЁ DREJTAT E FЁMIJЁVE ME AFTЁSI TЁ KUFIZUAR”. GRUPI (I) 10.05.2024
ESE NGA SHKOLLAT E MESME ME TEMЁ "INKLUZIONI DHE TЁ DREJTAT E FЁMIJЁVE ME AFTЁSI TЁ KUFIZUAR”. Institucionet arsimore pjesёmarrёse: Shkolla e Mesme Jopublike “Liria” Gjimnazi "Ahmet Dakli", Gjimanzit "Kostandin Kristofoidhi". Falenderojmё mёsuesen e Shkollёs sё Mesme Jopublike “Liria” znj. Tire Kamberi, Drejtuesen e shkollёs sё mesme "Ahmet Dakli" znj. Mimoza Belshi dhe nxёnёsit e gjimnazit "Kostandin Kristoforidhi"
NJOFTIM PËR SHTYP: KËRKESA PENALE THEMELI NDAJ SHTETASIT F.SH 10.05.2024
NJOFTIM PËR SHTYP: KËRKESA PENALE THEMELI NDAJ SHTETASIT F.SH
JAVA E DREJTËSISË "NJË VIT NË PREZANTIM" 111 VJET! 09.05.2024
JAVA E DREJTËSISË "NJË VIT NË PREZANTIM" 111 VJET!
AKTIVITETI ME GJIMNAZET: “DHASKAL TODRI” ELBASAN DHE “IBRAHIM MUÇA” LIBRAZHD DATЁ 08.05.2024 08.05.2024
AKTIVITETI ME GJIMNAZET: “DHASKAL TODRI” ELBASAN DHE “IBRAHIM MUÇA” LIBRAZHD DATЁ 08.05.2024
FORMULARI TIP I ANKESËS PËR NËPUNËSIN CIVIL GJYQËSOR. VENDIM NR. 884 PROT TË KESHILLIT TË GJYKATËS 02.05.2024
MIRATUAR ME VENDIM NR. 884 PROT. TË KESHILLIT TË GJYKATËS SË SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM ELBASAN DATË 30.04.2024.
25 PRILL 2024 "TAKIMI ME DREJTORINË VENDORE TË POLICISË ELBASAN" 26.04.2024
25 PRILL 2024 "TAKIMI ME DREJTORINË VENDORE TË POLICISË ELBASAN"
URDHËR I ZV. KRYETARES MATILDA FETAU PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS 26.04.2024
URDHËR I ZV. KRYETARES MATILDA FETAU PËR MIRATIMIN E PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS PËR GJYKATËN E SHKALLЁS SЁ PARЁ TЁ JURIDIKSIONIT TЁ PЁRGJITHSHЁM ELBASAN
PROGRAMI I TRANSPARENCËS PËR GJYKATËN E SHKALLЁS SЁ PARЁ TЁ JURIDIKSIONIT TЁ PЁRGJITHSHЁM ELBASAN 26.04.2024
PROGRAMI I TRANSPARENCËS PËR GJYKATËN E SHKALLЁS SЁ PARЁ TЁ JURIDIKSIONIT TЁ PЁRGJITHSHЁM ELBASAN