Titulli Publikuar më Veprime
SHPALLJE PËR TË PADITURËN BENETA PEQINI 28.05.2024
SHPALLJE PËR TË PADITURËN BENETA PEQINI
SHPALLJE PËR TË PADITURIN GENTJAN ELEZI 28.05.2024
SHPALLJE PËR TË PADITURIN GENTJAN ELEZI
SHPALLJE PËR TË PADITURËN REFIJE CARCIU 28.05.2024
SHPALLJE PËR TË PADITURËN REFIJE CARCIU
SHPALLJE PËR TË PADITURIN BEZAT KOCI /DRITAN KOCI 28.05.2024
SHPALLJE PËR TË PADITURIN BEZAT KOCI/ DRITAN KOCI
SHPALLJE PËR TË PADITURIN BEZAT KOCI/ ALBAN KOCI 28.05.2024
SHPALLJE PËR TË PADITURIN BEZAT KOCI /ALBAN KOCI
SHPALLJE PËR TË PADITURIN BEZAT KOCI/ XHEVIT KOCI 28.05.2024
SHPALLJE PËR TË PADITURIN BEZAT KOCI/ XHEVIT KOCI
SHPALLJE PËR PERSONIN E TRETË ARTUR SHABANI 27.05.2024
SHPALLJE PËR PERSONIN E TRETË ARTUR SHABANI
SHPALLJE PËR PERSONIN E TRETË VALBONA SHABANI 27.05.2024
SHPALLJE PËR PERSONIN E TRETË VALBONA SHABANI
SHPALLJE PËR TË PANDEHURIN KASTRIOT MHILLI 24.05.2024
SHPALLJE PËR TË PANDEHURIN KASTRIOT MHILLI
SHPALLJE PËR TË PADITURËN BESJANA FAIKU 24.05.2024
SHPALLJE PËR TË PADITURËN BESJANA FAIKU