Title Published on Actions
Material per publikim per Gjykaten e Apelit (1) 16/01/2023
Material per publikim per Zyrat e Sherbimit 16/01/2023
Fletepalosje per Gjykaten e Apelit 16/01/2023
Fletepalosje per zyrat e sherbimit 16/01/2023
2022 -Regjistri i kerkesave dhe i pergjigjeve i Gjykates Fier (1) 04/07/2022
Deftese Kompunikimi Vendim nr603 nr 3332 07-06-2022 27/06/2022
Njoftime me Shpallje te Vendimeve nga Kryesekretaria Gjyqesore 08/04/2022
Njoftime me Shpallje te Vendimeve nga Kryesekretaria Gjyqesore te dates 05.04.2022 07/04/2022
Njoftime me Shpallje te Vendimeve nga Kryesekretaria Gjyqesore te dates 01.04.2022 04/04/2022
NJOFTIM SHPALLJE TE VENDIMEVE TE FORMES SE PRERE 23/02/2021