Title Published on Actions
Urdher nga Zv.Kryetare e Gjykates Fier date 04.12.2023 06/12/2023
Urdher nga Zv.Kryetare e Gjykates Fier date 04.12.2023 mbi pezullimin e procedurave te konkurrimit deri ne perfundim te raportit mjekesor te kancelares znj. Armela Divija
Urdher mbi mbajtjen e dosjeve gjyqesore per vitin e ri kalendarik dhe shortin gjyqesor 23/11/2023
Urdher mbi mbajtjen e dosjeve gjyqesore per vitin e ri kalendarik dhe shortin gjyqesor gjate kesaj periudhe
Njoftim Shpallje per lajmerimin per ekzekutim vullnetar 05/07/2023
CILAT JANË ORGANET E ADMINISTRIMIT 24/04/2023
Zyrat e Sherbimit (Cfare jane zyrat e sherbimit)? 24/04/2023
SISTEMI I REGJISTRIMIT DIXHITAL AUDIO NEPER GJYKATA 24/04/2023
Perse eshte i nevojshem sistemi i regjistrimit dixhital audio 24/04/2023
Shpallje Publike per Majlinda Hila 07/04/2023
Shpallje Publike per Adelajda Rredhi 07/04/2023
Shpallje Publike per Agron Ajbikaj 07/04/2023