Title Published on Actions
Shpallje pozicion i lire Specialist arkive protokoll Gjykata KUKES 24/11/2023
Shpallje pozicion i lire Specialist arkive protokoll Gjykata KUKES
Shpallje vend vakant sekretar gjyqesor (2) Gjykata KORCE 24/11/2023
Shpallje vend vakant sekretar gjyqesor Gjykata KORCE
Mbyllje e procedures e levizjes paralele Shef Sektori i Burimeve Njerzore-Gjykata FIER 22/11/2023
Mbyllje e procedures e levizjes paralele Shef Sektori i Burimeve Njerzore-Gjykata FIER
Rezultati i verfikimit per pozicionin Shef Sektori pranë Burimeve Njerëzore Gjykata DURRES 22/11/2023
Rezultati i verfikimit per pozicionin Shef Sektori pranë Burimeve Njerëzore Gjykata DURRES
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak- Sekretar Gjyqesor Gjykata FIER 21/11/2023
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak- Sekretar Gjyqesor Gjykata FIER
Njoftim mbi rezultatet e testimit me shkrim per pozicionin Sekretar Gjyqesor-Gjykata FIER 21/11/2023
Njoftim mbi rezultatet e testimit me shkrim per pozicionin Sekretar Gjyqesor- Gjykata FIER
Rezultatet e verifikimit paraprak per levizje paralele-Specialist i Burimeve njerezore-Gjykata FIER 21/11/2023
Njoftim mbi rezultatet e verifikimit paraprak per levizje paralele-Specialist i Burimeve njerezore-Gjykata FIER
Njoftim per mbylljen e procedures Shef sektori , ne Sektorin e Protokollit, Arkives Gjykata Shkoder 17/11/2023
Njoftim per mbylljen e procedures per 1 vend vakant ne pozicionin e punes Shef sektori , ne Sektorin e Protokollit, Arkives dhe Koordinimit te Zyrave te Sherbimit Gjykata Shkoder
Njoftim per mbylljen e procedures Shef sektori ne Sektorin Burimeve Njerezore Gjykata Shkoder 17/11/2023
Njoftim per mbylljen e procedures per 1 vend vakant ne pozicionin e punes Shef sektori ne Sektorin Burimeve Njerezore , Sherbimeve Mbeshtetese dhe Prokurorimeve Gjykata Shkoder
Njoftim per mbylljen e procedures Nepunes civil ne Zyren e Sherbimit Puke-Gjykata Shkoder 17/11/2023
Njoftim per mbylljen e procedures per 1 vend vakant ne pozicionin e punes Nepunes civil ne Zyren e Sherbimit Puke-Gjykata Shkoder