SPECIALIST I MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN DHE MEDIAN

Stela FILI

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier
Adresa: Lagjja: "29 Nentori", Rruga: "Todi Shkurta"
Fier, Albania

E-mail: gjykata.fier@gjykata.gov.al

E-mail: Stela.Fili@gjykata.gov.al

Web: www.gjykata.gov.al/gjykatafier