SPECIALIST I MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN DHE MEDIAN

Stela FILI

Gjykata e Rrethit Gjyqesor Fier
Adresa: Lagjja: "29 Nentori", Rruga: "Todi Shkurta"
Fier, Albania

E-mail: gjykata.fier@gjykata.gov.al

E-mail: Stela.Fili@gjykata.gov.al

Web: www.gjykata.gov.al/gjykatafier

 

 

Në linkun e mëposhtëm do të mund të njiheni me: "Planin Strategjik të Komunikimit për Sistemin Gjyqësor” dhe Rregulloren “Për komunikimin e Këshillit të Lartë Gjyqësor me median”.

 

http://klgj.al/kontakt-media/