SPECIALIST I MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN DHE MEDIAN

Stela FILI

Gjykata e Shkallës së Parë e Juridiksionit të Përgjithshem Fier

Orari i Shërbimit : 08:00-16:00, E Hënë- E Premte


Adresa: Lagjja: "29 Nëntori", Rruga: "Todi Shkurta"
Fier, Albania

E-mail: gjykata.fier@gjykata.gov.al

E-mail: Stela.Fili@gjykata.gov.al

Web: www.gjykata.gov.al/gjykatafier

Numër Kontakti : 00355 34 222 393

 

 

Kontaktet:

 

Zyra e Shërbimit Lushnje

 

Orari zyrtar i shërbimit: 08:00 - 16:00, E Hënë- E Premte

Adresa e postës zyrtare elektronike që do të përdoret për marrjen e informacionit është:zyrasherbimi.lushnje@gjykata.gov.al

Numri i telefonit zyrtar : 035 222 573