Titulli Publikuar më Veprime
DHUNA NE FAMILJE Vjetore 2022 06.03.2023
DHUNA NE FAMILJE 3 Mujori Katert 06.03.2023
DHUNA NE FAMILJE 3 Mujori Trete 06.03.2023
DHUNA NE FAMILJE 3 Mujori Dyte 06.03.2023
Dhuna ne Familje 3-Mujori Pare 06.03.2023
Urdhëra Mbrojtje -TABELA E RE VJETORE 2022 06.03.2023
Lista me te dhenat e rendities se kreditoreve 08.11.2022
ANALIZA VJETORE 2021 GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR FIER 04.04.2022
Rregullore-për-komunikimin-e-KLGJ-me-Median 14.12.2020
Plani-Strategjik-i-Komunikimit-të-Sistemit-Gjyqësor 14.12.2020