Titulli Publikuar më Veprime
NJOFTIM LIDHUR ME SEANCAT GJYQËSORE PËR JAVËN 18.09.2023 - 22.09.2023 TË GJYQTAR Z. ARBEN DOSTI 17.09.2023
Njoftim lidhur me Zyrën e Shërbimit Përmet 31.07.2023
Urdhër nr. 78, datë 13.07.2023 13.07.2023
Urdhër nr. 77, datë 13.07.2023 13.07.2023
Urdhër nr.59, datë 08.05.2023 08.05.2023
URDHËR MBI PLANIFIKIMIN E GJYQTARËVE QË DO TË GJYKOJNË KËRKESAT E ZGJEDHËSVE PËR TË VOTUAR NË ZGJEDHJET VENDORE DATË 14.05.2023
Fletëpalosje për zyrat e shërbimit 19.04.2023
Fletëpalosje për Gjykatën e Shkallës së Parë Gjirokastër 19.04.2023
VENDIM NR.211, DATË 10.06.2022 16.03.2023
VENDIM Nr. 211, datë 10.06.2022 PËR MIRATIMIN E RAPORTIT VLERËSUES DHE PROPOZIMIT TË GRUPIT NDËRINSTITUCIONAL TË PUNËS MBI RIORGANIZIMIN E RRETHEVE GJYQËSORE DHE KOMPETENCAVE TOKËSORE TË GJYKATAVE
Poster Gjykata e Apelit e Juridiksionit të Përgjithshëm 17.01.2023
Fletëpalosje për Zyrat e Shërbimit 13.01.2023