Titulli Publikuar më Veprime
NJOFTIM LIDHUR ME SEANCAT GJYQËSORE PËR JAVËN 18.09.2023 - 22.09.2023 TË GJYQTAR Z. ARBEN DOSTI 17.09.2023
Njoftim lidhur me Zyrën e Shërbimit Përmet 31.07.2023
Fletëpalosje për zyrat e shërbimit 19.04.2023
Fletëpalosje për Gjykatën e Shkallës së Parë Gjirokastër 19.04.2023
Poster Gjykata e Apelit e Juridiksionit të Përgjithshëm 17.01.2023
Fletëpalosje për Zyrat e Shërbimit 13.01.2023
Fletëpalosje për Gjykatën e Apelit 13.01.2023
ZYRAT E SHËRBIMIT 13.01.2023
GJYKATA E APELIT E JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM 13.01.2023
NJOFTIM DATË 15.12.2022 LIDHUR ME HEDHJEN E SHORTIT 15.12.2022