Vendndodhja :

 

 

                                          

 

 

 

 

KLGJ KONTAKT MEDIA

 

Këshilli i Lartë Gjyqësor

Adresa: Godina “Poli i Drejtësisë”, Rr. ‘Ana Komnena’ Tirane

Email: media@klgj.al

Website: www.klgj.al