Titulli Publikuar më Veprime
LIGJ Nr. 119/2014 PËR TË DREJTËN E INFORMIMIT 09.07.2021
MODELI I KËRKESËS PËR INFORMIM 09.07.2021
LIGJI PËR TË DREJTËN E INFOMIMIT 09.07.2021
FLETËPALOSJE
SI TË BËNI NJË KËRKESË PËR INFORMIM ? 09.07.2021
FLETËPALOSJE
PROCEDURAT E ANKIMIMIT DHE SANKSIONET 09.07.2021
FLETËPALOSJE
FORMULARI PËR TËRHEQJEN E AUDIO CD SË NJË SEANCE GJYQËSORE 09.07.2021
HAPAT PËR TË DËGJUAR AUDIO CD E NJË SEANCE GJYQËSORE 09.07.2021
FORMULAR ANKESE 08.11.2023
URDHËR PËR MIRATIM TË PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS 14.11.2023
URDHËR PËR MIRATIM TË PROGRAMIT TË TRANSPARENCËS TË RISHIKUAR PËR GJYKATËN E SHKALLËS SË PARË TË JURIDIKSIONIT TË PËRGJITHSHËM, GJIROKASTËR