Titulli Publikuar më Veprime
NJOFTIM PËR VEND VAKANT SPECIALIST PROKURIMESH, GJYKATA E SHKALLËS SË PARË E JP GJIROKASTËR 06.06.2024
NJOFTIM PËR VEND VAKANT, GJYKATA E SHKALLËS SË PARË E JP SARANDË 29.03.2024
NJOFTIM PËR VEND VAKANT, GJYKATA E SHKALLËS SË PARË E JP SARANDË (SPECIALIST FINANCE/BUXHETI)
NJOFTIM PËR VEND VAKANT, GJYKATA E SHKALLËS SË PARË E JP DURRËS 04.03.2024
NJOFTIM PËR VEND VAKANT, GJYKATA E SHKALLËS SË PARË E JP DURRËS (SPECIALIST ARKIVE)