Emri Mbiemri Numri i telefonit Email Adresa
Albin Kocibelli 0695368522 Albinkocibelli@yahoo.com Qatrom, KORÇË
Andri Petro 0695303133 andipetro.al@gmail.com Lgj. Nr. 15, Rr. “Kico Drenova”, Pall. 35, Shk B/2
Anila Cunoti 0684094175 cunotianila@yahoo.com Rr. “Floresha Myteveli”, Pallati përballë Bashkisë, Kati 2, KORÇË
Anjeza Vila 0695263153 anjezavila@hotmail.com KORÇË
Arben Zace 0692094873 arbenzace@yahoo.com Rruga Gani Homçani, Pogradec
Arjola Cela (Qose) 0672698908 ariolacela81@yahoo.com Lgj. Nr. 13, Rr. “Partizani”, Pall. 2,
Baki Shahu 0692521496 shahubaki@yahoo.com Rr. Viktor Eftimiu, Pall.56/11
Belimon Merollari 0696543149 belimonmerollari@gmail.com Lagjja 1, Bonifikimi,
Danjela Blaceri 0692141401 danielablaceri@yahoo.com TIRANË
Dashamir Limanaj 0698805506 biepsrra@gmail.com TIRANË