Emri Data e fillimit të punës
Ervin Sulaj 02.09.2019
Ervin Sulaj 18.10.2019
Gentiana Shukullari 26.07.2022
Gentiana Shukullari 23.09.2022
Luljeta Kole 17.01.2008
Luljeta Kole 07.12.2011
Besnik Shehu 20.06.2007
Besnik Shehu 29.12.2010
Eglantina Mikani 10.06.2014
Seladin Pysqyli 20.06.2007