Titulli Publikuar më Veprime
Deklaratë e Këshillit të Lartë Gjyqësor për respektimin e figurës së gjyqtarit 18.11.2021