Koordinatori i të Drejtës për Informim

Emis Grabocka

emis.grabocka@gjykata.gov.al
Adresë kontakti: Rruga "Nënë Tereza", Lagjia 3, Korçë

Nr. Tel/Faks 08224 3119
Nr. Tel/Faks 08224 2725