Titulli Publikuar më Veprime
Programi i transparences
Rregullore e Brendshme e Gjykates
Rregullore Menaxhimi Aktiv
Rregullore per pajisjet elektronike, sistemin RDA
Rregullore per te dhenat personale
Statistika - Raport Analiza e Gjykates per vitin gjyqesor 2014
Statistika - Raport Analiza per vitin gjyqesor 2015
Bilanci i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Korce per vitin 2017 04.05.2018
Dokumentin duhet ta hapni me nje nga formatet e Microsoft Excel
Buxheti i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Korce per vitin 2018 04.05.2018
Dokumentin duhet ta hapni me nje nga formatet e Microsoft Excel