Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
11233... 246 Urdhëra Ekzekutimi Ermelinda Fejzo ***** 29.09.2023
11233... 245 Urdhëra Ekzekutimi Merita Karaj ***** 29.09.2023
11233... 247 Urdhëra Ekzekutimi Aulon Pashaj ***** 29.09.2023
11233... 251 Urdhëra Ekzekutimi Suada Kurti ***** 29.09.2023
11233... 253 Urdhëra Ekzekutimi Aulon Pashaj ***** 29.09.2023
11233... 250 Urdhëra Ekzekutimi Aulon Pashaj ***** 29.09.2023
11233... 252 Urdhëra Ekzekutimi Merita Karaj ***** 29.09.2023
11233... 249 Urdhëra Ekzekutimi Ermelinda Fejzo ***** 29.09.2023
11233... 248 Urdhëra Ekzekutimi Suada Kurti ***** 29.09.2023
11233... 255 Urdhëra Ekzekutimi Ermelinda Fejzo ***** 29.09.2023