Numri Numri i aktit Regjistri Emri i gjyqtarit Palët Date e regjistrimit Numri i vendimit Data e vendimit Veprime
53860... 151 Penale Themeli Suada Kurti ***** 29.09.2023
53101... 150 Penale Themeli Ermelinda Fejzo ***** 29.09.2023
53860... 152 Penale Themeli Aulon Pashaj ***** 29.09.2023
53814... 149 Penale Themeli Ermelinda Fejzo ***** 28.09.2023
76007... 622 Kërkesa Penale Merita Karaj ***** 28.09.2023
61015... 133 Masa Sigurimi Aulon Pashaj ***** 28.09.2023
76009... 620 Kërkesa Penale Ermelinda Fejzo ***** 26.09.2023
60005... 132 Masa Sigurimi Merita Karaj ***** 26.09.2023
53314... 147 Penale Themeli Suada Kurti ***** 26.09.2023
76007... 621 Kërkesa Penale Aulon Pashaj ***** 26.09.2023