Kontakte:

Gjykata e Shkallës se Parë e Juridiksionit të Përgjithshem Kukës:

 

Sekretaria:

Email: tefta.mata@gjykata.gov.al

 

Zyra e shërbimit Tropojë

Punonjëse shërbimi: Sekretare Albana Bicprendi

Email: albana.bicprendi@gjykata.gov.al

Tel: 0035521322290


Koordinator për të drejtën e informimit


Gazmir Onuzi

Email: gazmir.onuzi@gjykata.gov.al

Tel: 00355694288208